ANBI

Naam
Stichting Peak Value Foundation

Het bestuur
Marcel M. Broersma – Voorzitter
Guido G.J. Mangert – Penningmeester
Dennis van der Maarel – Secretaris

RSIN/fiscaal nummer
8217 32 766

Contactgegevens:
Van Vollenhovenstraat 31
3016 BG Rotterdam

E-mail: info@peakvalue.nl
Telefoon: 010-7146025
Website: www.run4value.nl
Bankrelatie: Rabobank Rotterdam NL75 RABO 0155907484
KvK Rotterdam nr.: 24481112

Verkort beleidsplan
Stichting Peak Value Foundation is een initiatief van Peak Value Services BV om iets terug te doen voor de maatschappij. Eind 2009 is de stichting opgericht.

De stichting Peak Value Foundation heeft ten doel het bevorderen van de levensvreugde van minderbedeelde kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In 2010 is gekozen om de ontstane gelden ten goede te laten komen aan een goed doel in de regio Rotterdam: Stichting DaDa. Stichting DaDa heeft tot doel om het verblijf van kinderen in ziekenhuizen aangenamer te maken door projecten te initiëren die niet uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden. Dit doel sluit uitstekend aan bij de doelstellingen van Stichting Peak Value Foundation. Vanaf 2010 hebben we jaarlijks één evenement: de Run For Value.

Kortom Stichting Peak Value Foundation is een Rotterdamse stichting geïnitieerd door Rotterdamse ondernemers waarbij tijdens een Rotterdams evenement een Rotterdams goed doel (te weten Stichting DaDa) ondersteunt wordt.

We realiseren de doelstelling door het genereren van financiële middelen voor Stichting DaDa. Stichting Peak Value Foundation is daarin geheel afhankelijk van donaties en acties van bedrijven en particulieren. Om fondsen te genereren organiseert Stichting Peak Value Foundation jaarlijks één evenement rondom de Rotterdam Marathon genaamd de Run For Value.

Uitgangspunt is dat het kostenniveau van Stichting Peak Value Foundation zo laag mogelijk is en dat activiteiten van Stichting Peak Value Foundation zo veel mogelijk gesponsord worden. Jaarlijkse algemene en administratieve kosten en kosten om het evenement te organiseren bedragen maximaal 15% van de gegenereerde middelen.

Stichting Peak Value Foundation heeft geen winstoogmerk. Beloningsbeleid alsmede de activiteiten zijn hieronder beschreven.

Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Peak Value Foundation ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens declareren zij geen onkosten die gemaakt worden. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden door medewerkers en stagiaires van Peak Value Services BV verzorgd in vrij tijd of tijdens werktijd.

Activiteitenverslag
Stichting Peak Value Foundation organiseert jaarlijks één evenement om geld in te zamelen voor het goede doel, de Run For Value. De Run For Value is een evenement binnen de Rotterdam Marathon waarbij met zoveel mogelijk teams, bestaande uit 4 lopers, in estafettevorm meegelopen wordt met de marathon.

Alle deelnemende teams sponsoren een bedrag en daarnaast is het doel dat elke individuele loper van een team geld ophaalt in zijn of haar netwerk. Tevens kunnen organisaties bieden op sponsorcontracten (shirt- of broeksponsor).

Financiële verantwoording

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!