Geschiedenis

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011

Totale opbrengst: €120.450


Totale opbrengst: €110.100

In 2017 hebben wij weer een geweldig bedrag opgehaald met de DaDa Run For Value. Het evenement blijft groeien en daar zijn wij heel blij mee. Iedereen heeft zijn best gedaan, om genoeg donaties op te halen en ervoor te zorgen dat stichting DaDa maar liefst 10 projecten kan realiseren. Hier maken wij veel kinderen blij mee. Wij zeggen op naar de 9de editie van de Run For Value!

10 Projecten

1. STICHTING MEDISCHE CIRKEL ALKMAAR – SPEELTORENDRIEKHOEK
Het ziekenhuis krijgt een speeltorendriehoek voor op de polikliniek Kindergeneeskunde zodat de kinderen afleiding hebben terwijl ze wachten voor een bezoek aan een arts.

2. EMMA KINDERZIEKENHUIS – AMC AMSTERDAM – 400 BOEKJES
Voor dr. Marc Benninga, arts op de Poeppoli in het Emma Kinderziekenhuis, realiseren wij de aanvraag voor een bijdrage voor 400 boekjes “Pretpark en Poepfabriek”. Dit boekje wordt gebruikt om kinderen met poepproblemen vanaf 6 jaar oud te leren hoe het maagdarmstelsel werkt. Het boek beantwoord vragen zoals: “Waar blijft het eten als je een hap neemt?”, “Waarom heb je soms buikpijn?” en “Hoe poep je eigenlijk?”. Het beoogde resultaat is dat de kinderen op speelse wijze inzicht krijgen in hun poepproblemen en dat zij met praktische tips aan de slag kunnen waardoor de zorg voor deze kinderen verbetert. Ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland met poepproblemen heeft last van klachten die samenhangen met een verstoorde motoriek van de darm. In 2009 werd met behulp van Stichting DaDa de Poeppoli geheel in stijl ingericht, wat nog altijd bij bijna alle kinderen ontzettend positieve reacties oplevert.

3. ZIEKENHUIS BERNHOVEN UDEN – WEBCAMS COUVEUSE-UNITS
Ziekenhuis Bernhoven heeft met steun van Stichting DaDa in 2011 zo’n 15 camera’s kunnen aanschaffen zodat ouders van het opgenomen kindje op de couveuse-units hun kindje konden volgen. Dit project vergroot de betrokkenheid van de ouders en helpt enorm bij het hechtingsproces. Het ziekenhuis is in 2013 verhuisd naar een nieuwe locatie en daar zijn meer couveuse-units en daarom zorgen wij voor 4 extra camera’s, zodat alle units een camera hebben.

4. BETHESDA ZIEKENHUIS HOOGEVEEN – BABYCAM
Het Bethesda ziekenhuis krijgt ook webcams zodat de ouders thuis via beeld – waar en wanneer zij dat willen – hun pasgeboren kind in het ziekenhuis kunnen zien.

5. EMMA KINDERZIEKENHUIS – AMC AMSTERDAM – 13 IPAD’S
Binnen het Emma Kinderziekenhuis verblijven kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar. Men weet dat een ziekenhuisopname voor kinderen veel stress kan opleveren en het is mede de taak van de Pedagogische Zorg om te voorkomen dat deze stress ontaardt in een medische traumatische stress, die veel langduriger blijft bestaan dan nodig.
Om de stress te verminderen is het belangrijk om kinderen grip te laten houden op hun situatie en dat betekent dat alles wat een kind zal gaan meemaken in het ziekenhuis van tevoren moet worden verteld. Door gebruik te maken van iPads kan men de kinderen helder uitleggen wat er gaat gebeuren en past het ziekenhuis zich aan, aan de tegenwoordige digitale wereld waarin iedereen zich beweegt.

6. FRANCISCUS VLIETLAND – SCHIEDAM – KINDERHOEKJE SEH LOCATIE VLIETLAND
Op de SEH afdeling van de locatie Vlietland word de kinderhoek ingericht in de wachtkamer, met een vaststaand spelelement voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Hierdoor oogt de wachtkamer kindvriendelijker waardoor angst gereduceerd kan worden. Daarnaast is er dan geen los speelmateriaal meer nodig waar eventueel over gestruikeld kan worden en wat lastig schoon te houden is. Op de locatie Franciscus Gasthuis Rotterdam hebben wij met behulp van de DaDa Run for Value lopers in 2015 de kinderpolikliniek ingericht met dit soort speelelementen.

7. FRANCISCUS VLIETLAND – SCHIEDAM – KINDERHOEKJE CENTRALE HAL LOCATIE VLIETLAND
In navolging op de leuke speelhoek die in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is gerealiseerd in de centrale hal, wordt er nu ook in Schiedam zo’n hoekje ingericht. Kinderen die moeten wachten op een afspraak kunnen straks ook in de centrale hal nog eventjes spelen voordat ze naar de polikliniek moeten voor hun afspraak.

8. ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN – TERNEUZEN – KINDERVRIENDELIJKE RECOVERYKAMER EN LABORATORIUM
De kamer waar de kindjes bij komen van een operatie wordt kindvriendelijker gemaakt door het zee-thema met zeehond Sam door te trekken, de kamer is nu een kale ruimte. Ook zal er bij het laboratorium speelmodellen geplaatst worden zodat de wachtkamer kindvriendelijker wordt en kinderen kunnen spelen totdat ze geprikt gaan worden. Men heeft wel al een eigen kinder-prikkamer.

9. WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS – UTRECHT – MOBILE KUNSTKLAS ‘CAFÉ DES ARTISTES’
Het WKZ krijgt een bijdrage voor de mobiele kunstklas van Eliane Asselberghs. Zij bezoekt met haar mobiele kunstkar vol materialen met name kinderen die vanwege hun aandoening of kwetsbare conditie geïsoleerd zijn van de andere kinderen in het ziekenhuis en daardoor niet aan groepsactiviteiten mee kunnen doen. Zij richt zich op kinderen van 10-18 jaar. Gedurende anderhalf tot twee uur persoonlijke aandacht maakt zij samen met het kind een fantastisch kunstobject aan of op het bed. Tijdens het knutselen wordt vaak veel gelachen en het vraagt niets van het kind, het brengt alleen iets. Dit wordt heel snel door de kinderen aangevoeld en heeft een leuke en inspirerende sessie tot gevolg. Het heeft bovendien lang daarna nog een groot positief effect op de kinderen.

10. OPENLUCHTSCHOOL DE RECON – ROTTERDAM – BIJDRAGE HERINRICHTING SCHOOLPLEIN
Openluchtschool de Recon is één van de zeven scholen voor Langdurig Zieke Kinderen in Nederland. Een school met 250 chronisch en langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het schoolplein is sterk verouderd en het is voor deze kinderen heel belangrijk om veel buiten te kunnen spelen. Door de specifieke zorgbehoefte en de ziektes van deze kinderen worden er speciale eisen gesteld aan het speelplein. Stichting DaDa levert een bijdrage voor de tafeltennistafels, de speelhuisjes en een “terugtrek hoekje”.


Totale opbrengst: €101.000

DaDa Run for Value is hard gegroeid als evenement in Rotterdam. Elk jaar zijn er meer deelnemende teams en overtreffen we het aantal donaties van het jaar ervoor. Wij hebben vorig jaar een waanzinnig recordbedrag opgehaald van maar liefst 101.000 euro!

Dit bedrag is volledig ten goede gegaan aan de bouw van een kindvriendelijke verbandwisselkamer in het Brandenwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Aanleiding

Aangetoond is dat tijdens de wondzorg bij patiëntjes met brandwonden pijn en angst beleefd wordt. Onderzoek wijst uit dat deze twee mechanismen elkaar versterken en op den duur posttraumatisch leiden bewerkstelligen. Een omgeving waarin het patiëntje begeleid kan worden in het zoeken naar afleiding en ontspanning leidt tot het kunnen beheersen van de pijnbeleving en angst. Een patiëntje waarbij de pijnbeheersing niet tot angst leidt kan makkelijker mobiliseren en door het voorkomen van posttraumatisch leiden uiteindelijk geen stagnatie ondervinden in de wondgenezing.

Doelstelling

Een omgeving creëren waarin buiten de functionaliteit van de verbandwisselkamer ook de mogelijkheid wordt geboden om het patiëntje te kunnen afleiden. Het patiëntje ervaart dat er buiten de fysieke problematiek ook aandacht is voor zijn pijn en angst.

Verlangde uitkomst

Een aangepaste en gemodificeerde verbandwisselkamer heeft een positief effect op de beleving van het patiëntje tijdens de behandeling en op het genezingsproces. Doordat pijn en angst buiten de farmacologische interventie ook niet-farmacologisch aandacht krijgt heeft dit een positief effect op de wondgenezing. Pijn en angst zijn stressfactoren die voor een verhoogd metabolisme zorgen. Een verhoogd metabolisme staat wondgenezing in de weg waardoor de kans op infectie verhoogd. Een geïnfecteerde wond veroorzaakt een verhoogde pijn en angstbeleving waardoor het patiëntje in een neerwaartse spiraal dreigt te komen met een langere ligduur. De posttraumatische stressproblematiek moet begeleid worden tijdens en na opname waardoor een volledige terugkeer in het leven van het patiëntje problematisch kan worden.

12779061_1553899641605045_6840024042708935411_o12771589_1553908278270848_8146396755535200576_o

Uitleg ontwerp optimale verbandwisselkamer speciaal voor kinderen

“Voor kinderen wil ik dat de nieuwe kamer voelt als een speelruimte, waar je ook behandeld wordt,” aldus Rob van Komen, teamleider Brandwondencentrum. Er is goed nagedacht over het ontwerp van de nieuwe verbandwisselkamer speciaal voor kinderen. De wetenschap heeft aangetoond dat kleuren invloed hebben op de stemming van mensen. De huidige verbandwisselkamers zijn grijs: emotieloos en saai. In de nieuwe kamer voor kinderen komt veel groen (ontspanning, geen stress) en blauw (rust, stabiliteit) terug. De leefwereld van kinderen wordt gestimuleerd door de vrolijke muren en de verplaatsbare magnetische figuren op de wanden, zoals vlinders en vogels. Dit helpt bij het uiten van hun gevoelens en zorgt voor interactie met het kind. Ook het scherm boven het bad zorgt voor afleiding, net als de lichtgevende waterbuizen met bubbels en het lichtgevend wolkenplafond. De ruimte is groter, zodat er meer ruimte is voor de ouder en zorgverleners die aanwezig zijn tijdens de verbandwissel. En ook aan de autonomie van het kind is gedacht: een trap naast het bad zorgt ervoor dat het kind zélf het bad in kan gaan.


Totale opbrengst: €80.000Totale opbrengst: €72.000


Totale opbrengst: €57.500

Opbrengst DaDa Run For Value 2013

Tijdens de DaDa Run for Value editie 2013 hebben de teams en sponsoren het weer nóg beter gedaan dan in het jaar 2012, met een fantastisch bedrag van wel €57.500! Dit geld is naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam gegaan. Het Ikazia Ziekenhuis was na het zien van de speeltoestellen in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zo enthousiast, dat ze meteen een aanvraag hebben ingediend bij Stichting DaDa. Met succes, want de opbrengsten van de DaDa Run for Value 2013 zijn volledig besteed aan nieuwe speelelementen verspreid over het hele ziekenhuis! Het zijn interactieve speelelementen om de kinderen af te leiden tijdens een bezoek in het ziekenhuis. Afleiding is belangrijk omdat het beter is voor de geestelijke toestand van zowel het kind als de ouder. Als een kind zonder angst een behandeling kan ondergaan is dat ook beter voor de genezing. Zie hiernaast het filmpje voor een beter indruk van de speeltoestellen en het geweldig impact ervan op de kinderen.

Totale opbrengst: €55.000

Opbrengst DaDa Run For Value 2012

Vorig jaar hebben de teams en sponsoren het nóg beter gedaan dan in het jaar 2011, met een fantastisch bedrag van wel €55.000! Dit geld is naar het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gegaan. Het project van Stichting DaDa voor dit ziekenhuis was om voor afleiding te zorgen voor zieke kinderen die vanwege een onderzoek/behandeling naar de poli moesten. De focus was daarom niet alleen op de kinderen die opgenomen moeten worden, maar ook op de kinderen die voor een afspraak moeten komen. Daarom zijn er bij verschillende wachtkamers kinderspeelhoeken ingericht met verschillende spelelementen die afleiding bieden aan de kinderen. Om met eigen ogen te zien hoe Stichting DaDa een verschil heeft gemaakt voor zieke kinderen die voor een afspraak naar het ziekenhuis moeten komen, zijn we naar het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gegaan. Lianne Boele, pedagogisch medewerker bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, was erg betrokken bij dit project van Stichting DaDa, en heeft ons uitgebreid verteld wat voor een impact het project heeft gehad op zowel de kinderen als de ouders van deze zieke kinderen. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft dan ook niet voor niets de Timmie Award in ontvangst mogen nemen! Kijk hieronder het interview met haar!

De Timmie Awards is een beloning voor een zorginstelling waar een écht DaDa project gerealiseerd is. En of dit project echt DaDa project is! Lianne Boele vertelde ons dat Stichting DaDa 8 kubussen, 8 wandelementen en 3 spelcomputers (zie foto’s) heeft geleverd die verspreid zijn door het hele ziekenhuis om kinderen af te leiden tijdens het wachten op hun afspraak. En tijdens onze rondleiding door het ziekenhuis zagen wij ook daadwerkelijk kinderen vrolijk spelen op de verschillende spelelementen! Waarom is dit belangrijk? De spanningen voor een afspraak in een ziekenhuis kunnen aardig oplopen voor zowel de ouders als de kinderen zelf. Kinderen voelen de spanningen van hun ouders ook aan wat de kinderen zelf vaak nog nerveuzer maakt. De afleiding van de spellen maakt het wachten op de afspraak een stuk aangenamer.

Totale opbrengst: €52.500

Opbrengst DaDa Run For Value 2011

Tijdens de DaDa Run For Value editie 2011 hebben de teams en sponsoren een geweldig bedrag van €52.500 opgebracht! Het is natuurlijk altijd leuk om te weten waar Stichting DaDa dit geld aan heeft besteed. Dit geld is grotendeels besteed aan het jongerendagcentrum 12+ Noord van Pameijer. In dit jongerendagcentrum vinden verschillende activiteiten plaats voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige lichamelijke beperking die zich moeilijk kunnen ontspannen. Denk hierbij aan activiteiten als sporten en boodschappen doen. Mede dankzij de bijdrage van de DaDa Run For Value 2011 was het mogelijk om het dagcentrum zowel van binnen als buiten te vernieuwen. Nu heeft het jongerendagcentrum mooie muurschilderingen en accessoires, zijn er speciale zit-en ligkussens aangeschaft en is de tuin voorzien voor nieuwe speeltoestellen.

Hoe heeft dit het leven van de kinderen veranderd? Wij hebben zelf even een kijkje genomen. Helaas waren de kinderen zelf niet aanwezig, maar wat Stichting DaDa voor Pameijer heeft betekend was zonder hun aanwezigheid toch ook duidelijk te voelen. Tijdens onze ontmoeting met Pameijer waren vele betrokkenen van Stichting DaDa ook aanwezig. In de kamer waar wij ons bevonden lagen allerlei zitzakken en speciale dekens die wij mochten uitproberen. En die dekens waren zwaar! Deze zit- en ligkussens zijn gemaakt van speciaal materiaal en achter dit zit een goede reden – de kinderen komen hier tot rust.
Na dit zelf even meegemaakt te hebben was Jolanda van der Vlies zo vriendelijk om ons een rondleiding te geven zodat we de verschillende ruimtes konden zien. Van verschillende personen kregen we te horen dat het jongerendagcentrum eerst ook wel gezien kon worden als “ de grijze bunker”. Dat was nu moeilijk om voor te stellen. In elke ruimte was er een ander thema qua muurschilderingen. Het zag er allemaal heel vrolijk en kindvriendelijk uit! Ook is er heel goed nagedacht over welke materialen ze nodig hebben. Een hele bijzondere ruimte was de “chill kamer”, en we begrijpen heel goed waarom ze deze naam hebben gegeven aan deze ruimte. Deze schuur was met het opgebrachte geld volledig omgetoverd tot een echte chill kamer door de rustgevende geluiden, lichten en zelfs bewegingen (bijvoorbeeld waterbed en trilkussens). Het geld is onwijs goed besteed als je het aan ons vraagt![/krown_column]

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!