Info Stichting DaDa

Stichting DaDa

Stichting DaDa heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg aan kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen. Hierbij zijn kindvriendelijk, (visuele) communicatie en ouder-kind relatie de sleutelwoorden. De stichting richt zich op projecten/doelen die niet uit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden.

Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het normale zorgpakket gewoon niet voldoende. Stichting DaDa zet zich in voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben.


Stichting DaDa

Stichting DaDa aims to contribute to the improvement of children healthcare in hospitals and medical institutions. Child-friendly, (visual) communication and parent-child relationship are the keywords here. The foundation focuses on projects that cannot be financed from the normal resources of the hospital or medical institution.

It does not matter how good medical care is in the Netherlands, sometimes the normal care package is simply not enough. Stichting DaDa is dedicated to children who need extra care and facilities.


De DaDa Knuffelplan
De DaDa Cuddly toyplan

Met de DaDa Knuffel krijgt een ziek kind bij opname direct een positieve ervaring en worden angstige gevoelens over het aanstaande ziekenhuisverblijf direct verminderd.
Voor de knuffels hanteren wij bepaalde sponsorpakketten, maar op maat sponsoring is bespreekbaar. Het uitgangspunt blijft dat sponsoring van één knuffel €6,25 bedraagt. Deze ontvangt u niet zelf.

With the DaDa cuddly toy, a chill directly receives a positive experience during, when arriving in the hospital. Anxious thoughts about the upcoming hospital stay will be directly reduced. We use certain sponsor packages for the cuddly toys, but customized sponsorships are negotiable. The basis pinrciple remains that sponsorship of one cuddly toy costs €6,25. You will not receive this amount yourself.

De DaDa-knuffels worden door Stichting DaDa uitgedeeld in zo’n 50 ziekenhuizen door heel Nederland. Deze ziekenhuizen kunnen de knuffels dan bijvoorbeeld geven aan kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen.
Voor meer informatie over de sponsorpakketten wijzen wij u graag door naar de website van Stichting DaDa.

The DaDa cuddly toys are distributed by Stichting DaDa in 50 Dutch hospitals. These hospitals can give the cuddly toys to children who are admitted to the hospital.
For more information about our sponsor packags, wel would like to refer you to website of Stichting DaDa.

Stichting DaDa wil echt het verschil maken voor een betere zorg voor kinderen.

Stichting DaDa wants to make the difference for better healthcare for children.

Lakes

De DaDa Run For Value

Vanaf 2012 is de “Run For Value” omgedoopt tot de “DaDa Run For Value”. Hiervoor is gekozen om de toenemende samenwerking tussen beide organisaties te benadrukken.

dadarunforvalue-logo-dark

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!